Potvrzení na úlevy na daních za rok 2017 za úhradu vzdělávání v mateřské škole

vytiskněte zde: Potvrzení o výši školného 2017.doc (33280)

Řádně vyplněná potvrzení předkládejte paní zástupkyním - za Kukučínovou ve třídě Lodička paní Trojanové , za Tajovskou ve třídě Ptáčci paní Richterové.

Paní zástupkyně s Vámi projednají, kdy budete mít potvrzení k vyzvednutí ( případně Vám ho předají do 5 pracovních dnů na třídu, kam Vaše dítě dochází).

Uplatnit toto potvrzení můžete v daních za rok 2017 - daňová přiznání se na FÚ podávají za rok 2017 do 31.3.2018

 

Šťastný a klidný rok 2018 přeje celá KMŠ

Loňský rok je za námi a můžeme se za ním už jen

ohlédnout, pokud se nám něco nepodařilo uskutečnit,

máme příležitost v tomto roce...přejeme si, aby nám

všechno vycházelo k Vaší spokojenosti a k radosti všech dětí...

CHARITATIVNÍ AKCE DĚTI DĚTEM !!! Podařilo se - odhadem se na MČ Praha 4 vybralo na nepeněžní věcné pomoci cca za 330 tis.Kč !  Děkujeme !!!

PRO DĚTSKÝ DOMOV V SULICKÉ ULICI PŘI THOMAYEROVĚ NEMOCNICI JSME 7.12.2017 odeslali za naše pracoviště Tajovského 14 VELKÝCH KRABIC ( OD BANÁNŮ) všeho možného potřebného zboží, včetně darovaných hraček A za pracoviště Kukučínova dva OBROVSKÉ IGELITOVÉ pytle dětských dek Larisa. DĚKUJEME VŠEM ZA POSKYTNUTÉ VĚCI. ODVOZ Z MŠ zajistila  MČ PRAHA 4.

 

 

                                                                      


 


Vyhráli jsme soutěž škol ve sběru tvrdého chleba a pečiva pro koně Městské policie BYLI JSME 1. !!!

Umístili jsme se v celopražské soutěži ve sběru papíru ze 161 škol na 4. místě - ještě 30 kilo a měli jsme 3. pozici - tak příště !!!


Kontakt

Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309

Tajovského 1309
Praha 4
14200
a odloučené pracoviště:
Kukučínova 1150
Praha 4
14200


Pracoviště Tajovského tel: 241727059
Pracoviště Kukučínova tel: 241011781-9"Pohádková čtecí babička"

Na našem pracovišti Kukučínova jsme vstoupili do projektu MEZI NÁMI a navštěvujeme domov pro seniory v Sulické ulici, po půl roce našich aktivitek nám to chtěli z domova nějak oplatit a tak jsme získali tzv. "Pohádkovou čtecí babičku" , která naoplátku chodí do naší školky a předčítá pohádky...jedná se o socializační projekt a má u dětí i seniorů velký ohlas. V budoucnu se zapojí do projektu celá naše školka. Více najdete v odrážce Charitativní akce :)

Rádi bychom se pochlubili spoluprací naší školy s domovem seniorů- spolupracujeme na projektu

Mezi námi  - Podporujeme pravidelné setkávání lidí všech generací.

Navštivte nás na  www.mezi-nami.cz 

Přidejte se k nám: www.facebook.com/mezinamiops

http://www.mezi-nami.cz/projekt-povidej-detail/ms-kukucinova-a-ds-krc-praha-4/

Naší koordinátorkou je Andulka Bízková

723 200 147

 

 

Přejeme všem, aby se dařilo postupně všechno zvládat.

Ve všech třídách se precizně paní učitelky věnují plnění Školního programu" Krok za krokem školním rokem" a výsledky práce dětí prezentují v šatnách MŠ na nástěnkách. Pracovní listy k doplnění v domácím prostředí v případě nemoci dítěte, si můžete u paní učitelek vyžádat a po domluvě Vám je paní učitelky připraví.