Akce KMŠ - plánujeme na obou našich školkách:

   Kukučínova - školní rok 2019/20

 Září: 25.9. od 9:30 Hraní o pejskovi a kočičce

Říjen:

2.10. od 16:00 odpoledne na školní zahradě " Draví ptáci" představení pro děti a rodiče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     30.4. v 9,30 hod.: „O mravenečkovi“

 

Květen:         14.5.: polodenní výlet na Berchtold

                      22.5. v 9,30 hod.: „Detektivní pohádka“

                      29.5. v 9,30 hod.: oslava MDD                          

                                                        

Červen:         5.6. v 9,30 hod.: zvířátka v MŠ (papoušci, opičky)

                                                   společné fotografování dětí v MŠ

                      19.6. celodenní výlet ZOO park Chleby

                                              

Termíny na vybrané akce pro předškoláky (testy školní zralosti, účast v soutěžích, noc v MŠ, rozloučení + pasování na školáky aj.) Vám upřesní paní učitelky ze tříd : Mašinka a Autíčko – informace budou vždy s předstihem na nástěnkách v šatnách

 

 
      Co nás čeká: na Tajovského 1309 máme naplánováno do konce školního roku 2018/19

24. 1. 2019

Sférické divadlo v MŠ

18. a  20. 2. 2019

Testy školní zralosti pro předškoláky – týká se pouze dětí, které půjdou do ZŠ, nebyly ještě u testů v loňském roce a jejich rodiče mají o provedení testů zájem

22. 2 .2019

Dopoledne návštěva našich tříd předškoláků v Základní škole U Krčského lesa

27. 2. 2019

Bubnování v MŠ – relaxační a meditační bubnování hudební interaktivní pořad se zapojením dětí

28. 2. 2019

Karneval v MŠ – dopolední veselí v maskách

7. 3. 2019

Artistické vystoupení se živými pudlíky v MŠ

11. 4. 2019

Divadlo v MŠ – „Z pohádky do pohádky“

22. 5. 2019

Besídky na třídách- ukázka výchovně vzdělávací práce ( tématicky zaměřená také ke svátku maminek)

23. 5. 2019

Divadlo v MŠ – „Dárek pro maminku“

29. 5. 2019

Odpolední rozlůčkový program pro předškoláky s rodiči „ Půjdeme do školy- pasování na školáky se Standou  a Vandou“

30. 5. 2019

Předškoláci- NOC V MŠ

31. 5. 2019

MDD – sportovní hry a soutěže, oslava dne dětí

5. + 6. 6. 2019

Předškoláci navštíví Hasičskou zbrojnici

13. 6. 2019

Výlet do minifarmy Soběhrdy

Červen III. týden

Táborák

 

POZOR!!! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA- SLEDUJTE NÁSTĚNKY !!!