Tradičně se účastníme charitativních akcí pořádaných ve spolupráci s MČ Praha 4

Prosinec 2018 Za naše obě mateřské školy Tajovského 1309 a Kukučínovu 1150 jsme odevzdali úctyhodný počet beden a krabic s věcnou pomocí (celkem 16 velkých beden a pytlů), za pracoviště Kukučínova jsme odeslali také nepotřebné dětské deky ( například dětem na zahradu..). Všem účastníkům moc děkujeme.

     Předání v dětském domově v Sulické ulici se účastnili zástupci OŠ MŠ Praha 4.
     Za pomoc jsou v dětském domově vděční a velice si Vaší pomoci váží.

 

Sbíráme víčka ...jednou pro Kristýnku, jindy pro Honzíčka

Sběr víček od pet lahví pokračuje, děkujeme všem kdo se s námi na dobré akci podílejí. Díky loňskému sběru víček na školách v Praze 4 se podařilo vybrat na zakoupení potřebných kompenzačních pomůcek a potřeb. Děkujeme.

V období od září do prosince se padařlo školkám a školám Prahy 4, které se zapojily do sběru víček, nasbírat úctyhodných 942 Kg - tentokrát pro Elinku, děkujeme. Budeme pokračovat, vždycky se najde nějaké potřebné dítě, kterému naše sbírka pomůže.

Mezi námi...akce na rozvoj mezigeneračních vztahů 

Obě naše pracoviště se zabývají spoluprací s domovem seniorů v Sulické ulici v Praze 4- každá škola po svém- na jedné návštěvy přímo v DS na druhé příprava a posílání drobných dětských výrobků a výtvarných prací- obrázků.... V prvním pololetí docházely děti z Kukučínové na tvořivé dílny se seniory a nebo došly zazpívat a zarecitovat nějaké písničky a básničky. Vzájemná spolupráce vytváří příjemné okamžiky a děti se navíc učí pomáhat...na oplátku budeme mít na návštěvě "pohádkovou babičku", která bude dětem předčítat pohádky a to v době po obědě. Již jednáme o termínech návštěv. Ve druhém pololetí se zapojí předškolní děti z pracoviště Tajovského a do budoucna doufáme, že přibyde i " pohádkový dědeček" : )

Projekt se nazývá "mezigenerační setkávání" a se společností "Mezi námi" jsme navázali smlouvu o spolupráci. Do projektu se přihlásilo více škol z oblasti Prahy 4  a tak se střídáme. Letos to pro nás znamená, že navštěvujeme s nejstaršími předškoláky z jedné naší školy ( Kukučínové) jednou cca za měsíc Domov pro seniory v Krči, Sulické ulici. Doprovod vykonávají paní učitelky z předškolních tříd. Na návštěvu se těší nejen v Domově seniorů, ale i děti z našich tříd Mašinka a Letadlo - v návštěvách se střídají...S dětmi máme připraveno krátké povídání o tom co v naší školičce děláme. Současně tak prohlubujeme citovou výchovu a empatické vnímání dětí ve vztahu k starším osobám. První návštěva dětí z pracoviště Kukučínova se "babičkám a dědečkům"- jak jim naše děti říkají, MOC LÍBILA ! Ty další už jsou jen a jen hezčí, protože se začínají děti se seniory znát... :)