Tradičně se účastníme charitativních akcí pořádaných ve spolupráci s MČ Praha 4

CHARITATIVNÍ AKCE DĚTI DĚTEM !!! Podařilo se - odhadem se na MČ Praha 4 vybralo na nepeněžní věcné pomoci cca za 330 tis.Kč !  Děkujeme !!!

PRO DĚTSKÝ DOMOV V SULICKÉ ULICI PŘI THOMAYEROVĚ NEMOCNICI JSME 7.12.2017 odeslali za naše pracoviště Tajovského 14 VELKÝCH KRABIC ( OD BANÁNŮ) všeho možného potřebného zboží, včetně darovaných hraček A za pracoviště Kukučínova dva OBROVSKÉ IGELITOVÉ pytle dětských dek Larisa. DĚKUJEME VŠEM ZA POSKYTNUTÉ VĚCI. ODVOZ Z MŠ zajistila  MČ PRAHA 4                                                          

Děti dětem 2017/18

Právě se začíná  chystat uvedená akce- sledujte  nástěnky v šatnách a ve vestibulu školy

-milé děti, vážení rodiče, noste příspěvky, odvoz nasbíraných věcí se plánuje na první týden v prosinci 2017

právě nyní je pořádán sběr potřebných věcí pro děti z dětského domova při Thomayerově nemocnici: potřebné věci jsou hygienické jednorázové ubrousky, papírové pleny, vlhčené ubrousky, dětské pasty a kartáčky, dětská vlasová a mycí kosmetika.

Zúčastnili jsme se s našimi dětmi každý rok a předpokládáme, že se v období před Vánocemi zúčastníme zase.

Určitě Vám informace o možnostech jak pomoci upřesníme ! Děkujeme !

Sbíráme víčka ...jednou pro Kristýnku, jindy pro Honzíčka

V období od září do prosince se padařlo školkám a školám Prahy 4, které se zapojily do sběru víček, nasbírat úctyhodných 942 Kg - tentokrát pro Elinku, děkujeme. Budeme pokračovat, vždycky se najde nějaké potřebné dítě, kterému naše sbírka pomůže.

Sběr víček od pet lahví pokračuje, děkujeme všem kdo se s námi na dobré akci podílejí. Díky loňskému sběru víček na školách v Praze 4 se podařilo vybrat na zakoupení potřebných kompenzačních pomůcek a potřeb. Děkujeme.

10.10.2016 - jsme odevzdali velkou várku víček z pet lahví a pokračujeme dál ...sbíráme víčka pro Honzíčka :) Děkujeme za Vaše příspěvky do společné sbírky ! Za vybraná víčka ze škol a školek se podařilo zakoupit potřebný terapeutický dětský vozík a tak pokračujeme v rámci sbírky MČ Prahy 4. O dalším termínu svozu nasbíraných víček  informujeme na nástěnkách.

Mezi námi...akce na rozvoj mezigeneračních vztahů 

Obě naše pracoviště se zabývají spoluprací s domovem seniorů v Sulické ulici v Praze 4- každá škola po svém- na jedné návštěvy přímo v DS na druhé příprava a posílání drobných dětských výrobků a výtvarných prací- obrázků.... V prvním pololetí docházely děti z Kukučínové na tvořivé dílny se seniory a nebo došly zazpívat a zarecitovat nějaké písničky a básničky. Vzájemná spolupráce vytváří příjemné okamžiky a děti se navíc učí pomáhat...na oplátku budeme mít na návštěvě "pohádkovou babičku", která bude dětem předčítat pohádky a to v době po obědě. Již jednáme o termínech návštěv. Ve druhém pololetí se zapojí předškolní děti z pracoviště Tajovského a do budoucna doufáme, že přibyde i " pohádkový dědeček" : )

Projekt se nazývá "mezigenerační setkávání" a se společností "Mezi námi" jsme navázali smlouvu o spolupráci. Do projektu se přihlásilo více škol z oblasti Prahy 4  a tak se střídáme. Letos to pro nás znamená, že navštěvujeme s nejstaršími předškoláky z jedné naší školy ( Kukučínové) jednou cca za měsíc Domov pro seniory v Krči, Sulické ulici. Doprovod vykonávají paní učitelky z předškolních tříd. Na návštěvu se těší nejen v Domově seniorů, ale i děti z našich tříd Mašinka a Letadlo - v návštěvách se střídají...S dětmi máme připraveno krátké povídání o tom co v naší školičce děláme. Současně tak prohlubujeme citovou výchovu a empatické vnímání dětí ve vztahu k starším osobám. První návštěva dětí z pracoviště Kukučínova se "babičkám a dědečkům"- jak jim naše děti říkají, MOC LÍBILA ! Ty další už jsou jen a jen hezčí, protože se začínají děti se seniory znát... :)

 

Děti dětem- charitativní akce 2015/2016

Letos je koncipována akce tímto způsobem:
Po dohodě se zástupci kojeneckého ústavu při Thomayerově nemocnici budeme vybírat na školce na pracovišti Tajovského a Kukučínova  - potřebné věci pro nejmenší: hygienické potřeby, plenky, kapesníčky, vlhčené ubrousky, dětské zubní pasty, mýdla, krémíčky a šamponky pro batolata...svoz vybraných dárků bude ve dnech 8.-9.12. z MŠ ...svoz zorganizuje a zajistí OŠ Č Praha 4.
Sbírka proběhla před Vánocemi na většině škol a školek MČ Prahy 4. Naše Krčská mateřská škola se zúčastnila již čtvrtým rokem.
Vážení rodiče a milé děti, moc děkujeme za nejmenší kamarády z kojeneckého ústavu, sbírka byla velice prospěšn
á.