Ochrana osobních údajů

Zde je uložena Směrnice pro ochranu osobních údajů dle nového nařízení GDPR
 
 
Informace o pověřenci pro OOÚ:
Pověřenec pro naší Krčskou mateřskou školu :

od 25.5.2018 bude vykonávat funkci pověřence pro ochranu osobních údajů podle čl. 37 a násl. Nařízení GDPR pro školy zřizované Městskou částí Praha 4, které si nezabezpečily pověřence samostatně, paní Hana Maňáková, zaměstnankyně OŠ Městské části Praha 4.

Kontakty na pověřence:poverenec.gdpr@praha4.cz

tel. linka: 261 192 487

Informační memorandum I.docx (199714)