Zápis do KMŠ pro školní rok 2020/2021

Výdej přihlášek bude ve dnech: 22.+23.4.2020 v kanceláři MŠ od 13 do 17 hodin

V tyto dny Vás na obou našich pracovištích ( Tajovského 1309 a Kukučínova 1150/3) také přivítáme na "odpoledne otevřených dveří" (13-17 hod) Můžete se přijít podívat vždy do jedné ze tříd, kde Vám paní učitelky zodpoví Vaše dotazy. Děti mohou přijít s Vámi, aby si prohlédly kam budou od září docházet...

Platnou Přihlášku pro tento zápis a evidenční list dostnete v MŠ ve dnech výdeje, Přihláška je jednotná pro obě pracoviště naší školy= platí pro pacoviště Tajovského i Kukučínova ( jsme jedna školka) a vydávat jí budeme rovněž na obou školkách!!!

Zde bude  Přihláška k dispozici ke stažení a vytištění ve dnech výdeje přihlášek / pro ty , kteří si přihlášku nebudou moci osobně vyzvednout/

Zápis = odevzdávání přihlášek se bude konat : 12.5. a 13.5. 2020 v kanceláři Krčské mateřské školy, Praha 4, Tajovského 1309 v době od 13:00 do 18:00 hodin.

Na později , nebo nekompletně dodané přihlášky nebude brán zřetel.

Výsledky zápisu budou oznámeny do konce května 2020.

 

 

Tiskopisy níže uvedené byly v platnosti pro loňský zápis a jeho průběh:

ZÁPIS 2019/2020

KRITÉRIA 19-20.doc (48640)

Přihláška 19-20.odt (14188)

Evidenční list KMŠ.doc (38400)

Během školního roku:

V případě požadavku zapsat dítě do mateřské školy mimo zápis:  přihlášku a evidenční list můžete získat na každém pracovišti naší mateřské školy a to v případě, že je volné místo pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání- požádat o tiskopis můžete zástupkyně školy, případně si můžete zažádat o zaslání tiskopisu na e-mailovou adresu.