Zápis

 Výsledky zápisu do Krčské mateřské školy - stav ke dni 30.5.2018

Registrační čísla jsou uvedena vzestupně a podle zařazení k docházce na jednotlivá pracoviště Krčské mateřské školy:

Přijaté děti 18_19 na Tajovského 1309.docx (17005)

Přijaté děti 18_19 na Kukučínova 1150.docx (17434)

Do Krčské mateřské školy bylo podáno celkem 106 žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Z toho některé děti (18) se hlásí na více mateřských škol- pokud se rozhodly pro jinou MŠ a učiní tzv. zpětvzetí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, bude s nimi správní řízení zastaveno = žádost nebude dále posuzována a bude vrácena zákonným zástupcům dítěte. Zpětvzetí přihlášky je možné do 28.5.2018, poté bude ředitelka rozhodovat o všech podaných žádostech.

Na pracovišti Tajovského je pro školní rok 2018/19 celkem:  43 volných míst

Na pracovišti Kukučínova je pro školní rok 2018/19celkem:  57 volných míst

O umístění dětí na jednotlivá pracoviště rozhoduje ředitelka. Sourozencům vycházíme vstříc a jsou zpravidla umístěni  na jednom pracovišti.

Celkové pořadí žádostí podaných v době zápisu je uveřejněno na vývěsních místech obou pracovišť.

 KRITÉRIA 18-19.doc

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Přihláška pro zápis do mateřské školy pro nový školní rok 2018/19 zde k vytištění: Přihláška KMŠ 2018.pdf (286236)

VÝDEJ přihlášek v MŠ:   2. A 3. KVĚTNA OD 13:00 DO 18:00 HODIN

DNY otevřených dveří:  2. A 3. KVĚTNA OD 13:00 DO 17 hodin

Výdej přihlášek a dny otevřených dveří se konají NA OBOU PRACOVIŠTÍCH KRČSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY= TAJOVSKÉHO 1309, KUKUČÍNOVA 1150/3 , PRAHA 4

ZÁPIS:

 9. a 10. KVĚTNA OD 13:00 DO 18:00 NA ŘEDITELSTVÍ ŠKOLY  TAJOVSKÉHO 1309, PRAHA 4 - KRČ

= Zákonní zástupci odevzdají řádně vyplněný a podepsaný tiskopis žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy ( Přihlášku) výhradně  NA PRACOVIŠTI TAJOVSKÉHO 1309, Praha 4.

Zde bude žádosti přiděleno registrační číslo, pod kterým budou oznámeny výsledky přijímacího řízení a rozhodnutí ředitelky školy. Termín a způsob zveřejnění výsledků bude upřesněn v době zápisu.

Ověření trvalého pobytu na MČ Praha 4 (dítěte a zákonných zástupců dítěte):

  • Bude ověřeno školou podle výpisu z matriky
  • Může být doloženo zákonnými zástupci individuálně, doklad vydává odbor správních agend (OSA) Úřadu MČ Praha 4, ul. Antala Staška 2059/80b, pře přepážku "INformace OSA" ( originál dokladu lze doložit při odvzdání žádosti)
  • Trvalý pobyt dítěte může být prokázán předložením dětského OP.
  • Trvalý pobyt alespoň jednoho zákonného zástupce dítěte na území MČ Praha 4 prokáže zákonný zástupce předložením občanského průkazu při odevzdávání žádosti.

Informace k zápisu možno vytisknout: Zápis informace 18_19.doc (45056)

Evidenční list dítěte v mateřské škole obdržíte při odevzdávání žádosti. Odevzdáte v případě přijetí dítěte do MŠ (možno na první třídní schůzce, nebo po dohodě s vedením školy...nejdéle do 30.6.2018)

Možno též vytisknout zde: Evidenční list KMŠ.doc (38400)