DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE RUŠÍ

Výdej přihlášek měl být ve dnech: 22.+23.4.2020 /bude organizováno dle aktuální situace - předpokládáme, že umístíme tiskopis na webu MŠ, nebo pokud bude nutné zajistíme jiný způsob bezkontaktního předání / například do krabice u vchodu do MŠ/

Zde bude  Přihláška k dispozici ke stažení a vytištění ve dnech výdeje přihlášek

Přihláška bude jednotná pro obě pracoviště naší školy= platí pro pacoviště Tajovského i Kukučínova!!! PRACUJEME NA JEJÍ NOVÉ VERZI

 O konečném umístění dítěte do třídy na konkrétním pracovišti školy ( Tajovského nebo Kukučínova) rozhodne ředitelka školy a to s ohledem na počet přihlášených a s ohledem na jejich přání (preference Tajovského x Kukučínova). Pokud bude na jednom pracovišti vyšší počet zájemců, než je počet volných míst, budou děti umístěny s přihlédnutím k věku ( od nejstarších po nejmladší) a k bydlišti (blízkost k MŠ) a to do počtu volných míst, ostatní budou umístěni na druhém pracovišti.

Upozornění : Zápis proběhne pouze na ředitelství školy.

Zápis = odevzdávání přihlášek se bude konat : 12.5. a 13.5. 2020 v kanceláři Krčské mateřské školy, Praha 4, Tajovského 1309 v době od 13:00 do 18:00 hodin.

Na později , nebo nekompletně dodané přihlášky nebude brán zřetel.

Výsledky zápisu budou oznámeny do konce května 2020.VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉ SITUACI A OPATŘENÍM S TÍM SOUVISEJÍCÍM , SLEDUJTE INFORMACE, ZMĚNY JSOU VYHRAZENY.