Třídní schůzky Krčské mateřské školy  

Konají se každý školní rok na začátku /zpravidla 3. týden v září

Třídní schůzky jsou určeny výhradně dospělým !!! Děkujeme za pochopení!

Upřesnění a další informace budou také na nástěnkách !!!

Program k jednání:

 • docházka dětí a organizace letošního školního roku ( prázdniny, uzavření MŠ...)
 • změny dle nové legislativy  ( povinná docházka předškoláčků, omluvy nepřítomnosti...)
 • předškolní příprava, organizace zápisu do ZŠ, nabídka screeningu školní zralosti
 • adaptace na MŠ - rady pro začátečníky, zvládání pobytu v MŠ u nejmenších dětí
 • platby a poplatky v letošním školním roce, kdo kolik a variabilní symboly ...
 • školní vzdělávací program " Krok za krokem školním rokem"
 • třídní program a třídní akce - seznámení rodičů s plány na letošní školní rok
 • spolupráce s rodiči, dotazy, náměty a diskuse
 • individuální pohovory rodičů s učitelkami o vzdělávání dětí

Co bude dále projednáno na třídách:

 • nejdůležitější body Školního řádu
 • organizační zajištění v okrajových hodinách- scházení a rozcházení dětí v jedné třídě
 • organizace školního roku v MŠ v době prázdnin /předběžné zjišťování a způsob zajištění/
 • Poplatky v MŠ/ školné, stravné, platby za kroužky, vybrané zálohy na platby za společné akce v MŠ- SRPŠ/
 • Školní vzdělávací program - nástin toho, co máme pro děti na letošní školní rok připraveno
 • Další záležitosti týkající se předškolního vzdělávání dětí, třídní pohovory
 • Individuální pohovory o dětech s učitelkami- adaptace dětí v MŠ, pokroky starších dětí ve vzdělávání..