Besídky pro maminky

17.05.2012 19:11

Všichni si zaslouží velikou pochvalu : děti a paní učitelky !!!Besídky se povedly !!!

Moc nás potěšilo, že se podařilo ukázat, jaký kus práce je za námi. Jak velké pokroky děti v MŠ dělají!

Písničky, básničky a drobné dramatizace s tématikou ke svátku maminek, některé i dojaly.

Za upřímná slova chvály na adresu paní učitelek a dětí - všem rodičům a příbuzným, kteří se na besídkách byli podívat děkujeme

- velice nás to těší.

—————

Zpět