Dílny versus besídky

14.12.2013 22:12

Ohlasy na společné dílny rodičů a dětí jsou nadmíru dobré a z většiny velmi dobré. Rodiče si pochvalovali zejména možnost popovídat si neformálně s paní učitelkami, seznámit se s ostatními kamarády svého dítěte a jejich rodiči. Přestože se denně potkávají, teprve tady byla možnost si posedět a probrat některé záležitosti, spolu se vyfotit u stromečku, zazpívat si koledy. Děti předvedly několik písniček a básniček a potom si spolu s rodiči udělaly svícínek z ovoce.

Některým se sice zastesklo po klasických náročných besídkách, ale věřte, že ještě si písniček a básniček užijete- třeba na jaře ke svátku maminek. Dětem se akce moc líbila a navíc nebyly stresované trémou...

Děkujeme paní učitelkám za zvládnutí náročné organizace.

—————

Zpět