Nově ve školním roce

23.09.2019 14:36

Každý nový školní rok s sebou nese také mírné přesuny dětí ze třídy do třídy. Z důvodů lepší organizace práce jsou sestavovány třídy tak, aby alespoň děti plnící povinnou předškolní docházku a děti s odkladem školní docházky byly spolu v jedné třídě. Někdy ale ani to nevyjde a tak jsou děti i ve třídách smíšených ( letos na odloučeném pracovišti Kukučínova).

Také noví předškoláčci jsou nejlépe zařazeni do tříd starších a nejstarších dětí. Práce předškoláčků je již trochu více zaměřená na přípravu do školy. Děti se učí nejen poznávat sebe, okolí a svět se vším všudy, ale učí se také utvářet si vztahy, najít své místo a umět společně vycházet a komunikovat.

Přejeme všem dětem (nejen předškolákům), aby své "školkové období" prožily spokojeně a na mateřskou školu vzpomínaly rády.

Pro nás je nejhezčím zadostiučiněním, když se na nás bývalí absolventi přijdou podívat !

—————

Zpět