Třídní schůzky

22.09.2012 20:34

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili schůzek zaměstnanců MŠ a zákonných zástupců. Třídní schůzky proběhly následně po zahajující schůzce neregistrovaného sdružení rodičů a přátel školy a to na jednotlivých třídách s učitelkami. Kromě projednání některých dílčích bodů ze Školního řádu, osvětlení plateb v MŠ, provozních záležitostí školy a organizačního schématu školního roku 2012/2013 se projednávaly také prázdninové provozy- Vánoční a letní...zákonní zástupci dostali dotazníky od obce k vyplnění...Vánoce zjišťujeme hromadně na soupis v šatně a to do konce září 2012.

Zákonní zástupci, kteří nemohli být přítomni na schůzkách,  si mohou vyžádat informace u učitelek, které jim je rády poskytnou.

—————

Zpět