Jak hradit poplatky

Od nového školního roku obdržíte NOVÉ Variabilní symboly pro platby za Vaše dítě obdržíte u vedoucí ŠJ, nebo na třídě.

Příkaz k úhradě vyplníte podle pokynů bankovního ústavu.

Cena za stravné: záloha na jeden měsíc dopředu, tj. cena za jeden stravovací den x 21 pracovních dní.

Děti 3-6 = 34 Kč/den, děti, které v průběhu školního roku dovrší 7 let hradí 38 Kč/den.

Cena za školné pro školní rok2017/18 je stanovena na 750 Kč/ měsíčně.

V zadání plateb je potřeba zadat zprávu pro příjemce: uveďte příjmení a jméno dítěte !!!(nikoliv zákonných zástupců)

Platby je potřeba zadat se splatností nejdéle do 15. dne v měsíci, abychom mohli včas provést kontrolu. Děkujeme!

Platby si zadejte max na období : září -červen 2014, na měsíce červenec a srpen platby nezadávejte.

Výši záloh včetně variabilního symbolu a číslo účtu MŠ, na který budete zasílat platby obdržíte od vedoucí ŠJ paní Libuše Poskerové, pokud dojde ke změnám (- například máte jiný účet, na který budete chtít vracet přeplatky), oznamte tyto skutečnosti vedoucí školní jídelny písemně!!!