Nástup dětí do KMŠ po prázdninách = 3.9.2018
Krčská mateřská škola v létě uzavřena v době od 2.7.2018- 24.8.2018

Přípravný týden = od 27.8. do 31.8. bude z organizačních důvodů v omezeném provozu pouze 1/2 třídy a to na pracovišti Tajovského, v době od 7:00 - 17:00 /pro přihlášené děti z našich pracovišť = i pro děti z pracoviště naší Krčské MŠ z ulice Kukučínova1150/3/

Letní prázdniny ve školním roce 2017/2018 = červenec a srpen 2018

Prázdninový provoz MŠ MČ Praha 4 usnesení Rady.pdf (691479)

Na základě výše uvedeného Usnesení Rady MČ Praha 4, oznamuje Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309 , že v době letních prázdnin bude přerušen provoz na  obou jejích pracovištích = Tajovského 1309 a Kukučínova 1150/3, Praha 4 a to v období od 2.7.2018 do 24.8.2018.

Prázdninový provoz bude zajištěn na mateřských školách, které jsou uvedeny v Příloze Usnesení Rady MČ Praha 4 č. 4 R - 171/2018 ze dne 28.2.2018 - viz. výše Pozor došlo ke změně v měsíci červenci bude místo MŠ Mezivrší v provozu Mateřská škola Jílovská !!!

Pro Krčskou mateřskou školu jsou doporučenými mateřskými školami s prázdninovým provozem, ty mateřské školy, které jsou nejblíže =

v červenci- pozor změna!: Mateřská škola, Praha 4, Jílovská  - tam se musejí děti zapsat 5.6. od 13 do 17 hodin( Braník- Novodvorská) a dále v MŠ Hudečkova , Praha 4- kde je zápis na prázdniny 6.6. od 13 do 17 hodin

v srpnu: Mateřská škola, Praha 4, Němčická  (Braník - sídliště Novodvorská)

K přihlášení na prázdninový provoz do jiné mateřské školy budete potřebovat:

  1. Termín, kdy si dojedete osobně přihlásit dítě k prázdninovému provozu na prázdninové mateřské škole, který je zároveň termínem úhrady školného a stravného - informace byste měli obdržet zároveň s Přihláškou !!!
  2. Přihlášku do mateřské školy s prázdninovým provozem
  3. Kopii evidenčního listu z kmenové (naší) MŠ Vašeho dítěte
  4. Prázdninový provoz na mateřských školách je mimořádný a je pořádán za účelem zajistit možnost umístit děti do náhradní mateřské školy rodičům, kteří si péči o své dítě nemohou zajistit jiným způsobem ( tj. především rodičům zaměstnaným...)

O podrobnější informace- jak a kdy se přihlásit, a také o přihlášky a ostatní tiskopisy k prázdninovému provozu můžete požádat na  jednotlivých pracovištích zástupkyně ředitelky:

Tajovského - třída Ptáčci - paní Jarmila Richterová

Kukučínova - třída Lodička - paní Jana Trojanová

Sledujte, prosím sdělení na nástěnkách. Nezapomeňte se včas přihlásit o tiskopisy. Dostavte se v požadovaných termínech k zápisům na prázdniny.