Letní prázdniny ve školním roce 2017/2018 = červenec a srpen 2018

Prázdninový provoz MŠ MČ Praha 4 usnesení Rady.pdf (691479)

Na základě výše uvedeného Usnesení Rady MČ Praha 4, oznamuje Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309 , že v době letních prázdnin bude přerušen provoz na  obou jejích pracovištích = Tajovského 1309 a Kukučínova 1150/3, Praha 4 a to v období od 2.7.2018 do 24.8.2018.

Prázdninový provoz bude zajištěn na mateřských školách, které jsou uvedeny v Příloze Usnesení Rady MČ Praha 4 č. 4 R - 171/2018 ze dne 28.2.2018 - viz. výše

Pro Krčskou mateřskou školu jsou doporučenými mateřskými školami s prázdninovým provozem, ty mateřské školy, které jsou nejblíže =

v červenci: Mateřská škola, Praha 4, Mezivrší 15  ( Braník)

v srpnu: Mateřská škola, Praha 4, Němčická 16 ( Braník - sídliště Novodvorská)

O podrobnější informace- jak a kdy se přihlásit, a také o přihlášky a ostatní tiskopisy k prázdninovému provozu můžete požádat na  jednotlivých pracovištích zástupkyně ředitelky:

Tajovského - třída Ptáčci - paní Jarmila Richterová

Kukučínova - třída Lodička - paní Jana Trojanová

Přihlašování na prázdninové provozy bude /na mateřských školách s prázdninovým provozem/ probíhat přibližně od konce května! Vyzvedněte si tedy příslušné tiskopisy v průběhu měsíce května na své kmenové mateřské škole!

K přihlášení na prázdninový provoz do jiné mateřské školy budete potřebovat:

  1. Termín, kdy si dojedete osobně přihlásit dítě k prázdninovému provozu na prázdninové mateřské škole, který je zároveň termínem úhrady školného a stravného - informace byste měli obdržet zároveň s Přihláškou !!!
  2. Přihlášku do mateřské školy s prázdninovým provozem
  3. Kopii evidenčního listu z kmenové (naší) MŠ Vašeho dítěte

Sledujte, prosím sdělení na nástěnkách. Nezapomeňte se včas přihlásit o tiskopisy. Dostavte se v požadovaných termínech k zápisům na prázdniny.