Oznámení o přerušení provozu mateřské školy

Letní prázdniny 2020

Provoz školy bude přerušen od: 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 a to na obou pracovištích naší mateřské školy

  • Tajovského 1309
  •  Kukučínova 1150/3

Informaci předkládá:

  • Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309

Nový školní rok 2020/2021 zahájíme 1. 9. 2020

Příloha: Usnesení Rady MČ Praha 4

Usnesení - letní provoz 2020.pdf (76428)

Zákonní zástupci dětí, které navštěvují naší mateřskou školu, obdrží dopis s informacemi k organizaci náhradního letního provozu na svých třídách, zde je uvedeno znění dopisu ke stažení: dopis pro zákonné zástupce - MŠ - oblast Krč.docx (15359) . Děkujeme.

 

Vánoce 2019

Oznámení o přerušení provozu - Vánoce 2019:

Ve dnech 23.12.- 3.1.2020 bude provoz Krčské mateřské školy přerušen /viz. Příloha/

Příloha: Usnesení Rady MČ Praha 4 : Usnesení - přerušení provozu - Vánoce 2019.pdf (34828)

 

Letní prázdninový provoz na mateřských školách MČ Praha 4 - upřesněné informace o organizaci prázdninového provozu v období hlavních letních prázdnin 2020 budou včas předány na vývěsky MŠ.

Krčská MŠ nebude v létě 2020 v provozu (měla prázdninový provoz v srpnu 2019)