Jarní prázdniny 2018 - pro Prahu 1-4  připadají jarní prázdniny na týden od 5.2. do 9.2.2018

V tomto týdnu budou v provozu třídy v počtu dle přihlášených dětí k docházce. Rodiče dětí budou na nástěnkách v šatnách informováni, jak a kde bude provoz probíhat. Budeme mít otevřeno na obou pracovištích. Především ti zaměstnanci, kteří měli službu v letních měsících o prázdninovém provozu, budou dočerpávat řádné dovolené.

Děkujeme všem za pochopení !

 

Vážení rodiče,

děkujeme, že nám poctivě vyplňujete naše zjišťovací tabulky ohledně různých tzv. "prázdnin" ...prosíme Vás o porozumění a toleranci...potřebujeme tyto údaje zejména pro školní jídelnu,( abychom mohli operativně provádět nákupy a přípravu pokrmů), protože se opravdu stává, že v době kdy jsou např. prázdniny v ZŠ. klesnou počty dětí na našich třídách také, a to mnohdy až o polovinu. Z toho důvodu je možné potom také naplánovat dočerpání dovolených zaměstnanců školy, dát například paní učitelkám studijní volno k možnosti nastudovat nové metody práce atd... v tomto období také mohou proběhnout například velké úklidy, opravy atd. Snažíme se děti umístit na obou pracovištích školy do menšího počtu tříd a program bývá v takových dnech také více relaxační ... děkujeme za pochopení.

 

Prázdniny v letošním školním roce budou řešeny ve spolupráci se zřizovatelem MČ Praha 4. Na omezení provozu školy a na případné uzavření KMŠ v době prázdnin budete včas upozorněni prostřednictvím vývěsek KMŠ.