Oznámení o přerušení provozu mateřské školy

Letní prázdniny 2019

V měsíci červenci 2019 bude provoz naší mateřské školy přerušen

Informaci předkládá

Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309

 • Upřesnění: v době hlavních letních prázdnin bude zcela přerušen provoz obou pracovišť naší mateřské školy
 • Tajovského 1309
 • Kukučínova 1150/3
 • období  od : 1.7.2019 do: 26.7. 2019:

 

V období od 29.7.2019 do 23.8.2019 BUDE NA NAŠÍ ŠKOLE – PRACOVIŠTĚ Kukučínova probíhat prázdninový provoz !!!pouze pro přihlášené děti- týká se dětí, které navštěvují v letošním školním roce MŠ zřizovatele MČ Praha 4

Příloha: Usnesení Rady MČ Praha 4

Usnesení Rady k PP 2019.pdf (437278)

Přihlášky na prázdniny 2019.zip (892636)

2019: Pro děti, které v letošním roce navštěvují mateřské školy zřízené MČ Praha 4 je zajišťován prázdninový provoz :

ČERVENEC - prázdninový provoz zajišťuj

od 1.7.2019 do 26.7.2019 tyto vybrané mateřské školy:
 
 • Mateřská škola 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14(objekt Kotorská)
 • Mateřská škola Matěchova , Praha 4, Halasova 1069
 • Mateřská škola Alšovy sady, Praha 4, Na Větrově 22
 • Mateřská škola Svojšovická 3

SRPEN- prázdninový provoz zajišťují:

od 29.7. 2019 do 23.8. 2019 tyto vybrané mateřské školy:
 
 • Mateřská škola, Praha 4, Na Zvoničce 13
 • Krčská mateřská škola, Praha 4 odloučené pracoviště Kukučínova 1150/3
 • Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 4
 

 Přihlášky na prázdninové provozy

Informace o prázninovém provozu, přihlášky na prázdninový provoz a kopii evidenčního listu z kmenové MŠ, je možné si vyzvednout u zástupkyň na jednotlivých pracovištích naší Krčské MŠ. Tajovského: paní Iva Tenkrátová- třída Žabky, odloučené pracoviště Kukučínova paní Jana Trojanová- třída Lodička, nebo je možné kontaktovat přímo ředitelku školy paní Bc. Marii Seidlovou.
 
Na přihláškách je uveden také termín, kdy je nutné osobně své dítě na vybrané mateřské škole k prázdninovému provozu zapsat a další informace - informujte se včas, abyste nepromeškali termín zápisu na prázdniny!!!
 
Níže uvedené přihlášky si můžete vytisknout, vyplnit a je potřeba doložit kopií evidenčního listu dítěte z vlastní kmenové mateřské školy, kam letos Vaše dítě dochází- proto si nezapomeňte o kopii evidenčního listu požádat!!!