Mateřské školy budou o "Vánočních prázdninách uzavřeny"
       Vánoční prázdniny 2018 = ve dnech 27. + 28. + 31.12. 2018 budou mateřské školy MČ Praha 4 uzavřeny
 Prázdniny, které jsou níže uvedené se týkají Základních škol. V mateřských školách jsou zpravidla o těchto prázdninách nižší počty docázejících dětí a tak je provoz organizován s ohledem na tento snížený počet...například v menším počtu tříd atd. Sledujte nástěnky a vývěsky MŠ.
Pokud je provoz zcela přerušen, nebo omezen...je tato skutečnost oznámena předem... 
termíny prázdnin pro školní rok 2018/19:

Podzimní prázdniny:

 

pondělí 29. října 2018 a úterý 30. října 2018

Vánoční prázdniny:

 

pondělí 24. prosince 2018 až středa 2. ledna 2019

Pololetní prázdniny:

 

pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny:

 

pondělí 11. února 2019 až pátek 15. února 2019

Velikonoční prázdniny:

 

čtvrtek 18. dubna 2019

Hlavní prázdniny:

 

pondělí 1. července 2019 až pátek 30. srpna 2019

dle MŠMT ČR, č. j. MSMT-6576/2017-1