Příspěvky

Nově ve školním roce

23.09.2019 14:36
Každý nový školní rok s sebou nese také mírné přesuny dětí ze třídy do třídy. Z důvodů lepší organizace práce jsou sestavovány třídy tak, aby alespoň děti plnící povinnou předškolní docházku a děti s odkladem školní docházky byly spolu v jedné třídě. Někdy ale ani to nevyjde a tak jsou děti i ve...

—————

Změna v personálním obsazení školy

04.09.2017 13:21
Dobrý den, přejeme letos v novém personálním složení. Na konci loňského školního roku odešla paní učitelka Gregorková na vlastní žádost a paní učitelka Rychtářová skončila uplynutím sjednané smlouvy na dobu určitou. Oběma děkuji za spolupráci a přeji jim na novém pracovišti hodně štěstí. V naší MŠ...

—————

Charitativní akce v MŠ

04.02.2016 14:35
Vážení rodiče, milé děti a milé paní učitelky, obdržela jsem na poradě ředitelek hezkou ústní pochvalu za charitativní akce, kterých se naše školy účastní a to jak za sběr víček, nebo papíru...tak také za spolupráci s domovem pro seniory. Ráda vám všem předávám poděkování za tak příkladné vedení...

—————

V novém školním roce, v nové kuchyni

16.01.2015 01:02
Děkujeme za pochvalu, kterou obdržely naše paní kuchařky. Spotřební koš plní svědomitě na výbornou a s moderní novou kuchyní se rychle vypořádaly. Novinku v podobě povinnosti uvádět alergeny zvládají postupňě také plní...

—————

Zahrady a jejich proměny

22.05.2014 11:55
Máme změny na školních zahradách. Bylo nutné upravit zahrady pro děti tak, aby v každé části zahrady byly pěkné nové a bezpečné prvky, splňující normy pro dětská hřiště, určená dětem předškolního věku. Odstraněny byly zastaralé a nevyhovující prvky. Na Tajovskou byla dodána kladina, lezecká stěna...

—————

Dílny versus besídky

14.12.2013 22:12
Ohlasy na společné dílny rodičů a dětí jsou nadmíru dobré a z většiny velmi dobré. Rodiče si pochvalovali zejména možnost popovídat si neformálně s paní učitelkami, seznámit se s ostatními kamarády svého dítěte a jejich rodiči. Přestože se denně potkávají, teprve tady byla možnost si posedět a...

—————

Jak chodíme ven???

07.10.2013 17:37
Na vycházky okolo našich mateřských škol, nebo na vzájemné návštěvy chodíme vždy v reflexních vestách- je to bezpečnější...také nás při vyšším počtu než 20 dětí musejí doprovázet dvě dospělé osoby ( paní učitelky nebo paní učitelka a někdo z provozních zaměstnanců).Pokud jdeme na školní zahradu u...

—————

Začátek školního roku 2013/2014

16.09.2013 18:15
Tak nám začal nový školní rok! Začali jsme ve velkém stylu, dětí přišlo první den přes 120 na Tajovské a na Kukučínové 112. Třídy byly pěkně vyzdobené, děti natěšené, ale i zvědavé, uplakánků bylo jenom maloučko... V nejmladší třídě Berušek se sešlo téměř 100% dětí hned v prvním týdnu a to už se...

—————

Karnevalové veselí

14.03.2013 15:57
Je to sice už 14 dní, co byl v MŠ Karneval, ale ještě dneska na něj hezky vzpomínáme. Děkujeme paní učitelkám za hezké soutěže a také těm, které se s dětmi zapojily a namaskovaly se, bylo to moc milé! Fotografie budou co nevidět na webových stránkách a už nás čekají Velikonoce. V mateřské škole už...

—————

Překrásné vánoční besídky

03.01.2013 20:52
Milé děti, děkujeme vám, že jste nám všem udělaly takovou radost. Besídky byly přehlídkou práce nás všech a mnohé návštěvníky velice dojaly. Kolik toho ty naše děti umějí? Jak si tohle všechno mohly zapamatovat? A s jakou radostí se na besídkách prezentovaly? Děti byly nadšené, přítomnými...

—————