V MŠ pracujeme podle školního vzdělávacího programu:

Koncepce KMŠ II_2017_2018.docx (28993)

     Vlastní školní program s názvem "Krok za krokem školním rokem" je k nahlédnutí na každé třídě u paní učitelek

Na základě stanoveného školního programu zpracovávají učitelky na třídách vlastní třídní programy uzpůsobené potřebám dětí.

Třídní programy vycházejí z potřeb dosáhnout u dětí základních kompetencí, znalostí a dovedností a to formou hry, poznáváním a objevováním. Učitelky pracují ve všech třídách také podle níže uvedeného dokumentu MŠMT "Konkretizované očekávané výstupy". Jedná se o dokument MŠMT, který stanoví co by zhruba mělo být schopno  dítě zvládat po absolvování předškolního vzdělávání v mateřské škole.

Tyto dokumenty nejsou dogma, každé dítě má právo vzdělávat se v mateřské škole dle svého individuálního vývoje, dle svých možností a schopností a tak je k němu i přistupováno.

Vážení rodiče, níže uvedený soubor obsahuje výstupy = cíle a výstupy, ke kterým by se Vaše dítě mělo dopracovat v průběhu svého předškolního vzdělávání. Na základě individuálních schopností a dovedností dětí jsou nabízené činnosti v mateřské škole a celé vzdělávávní tak uzpůsobeno, aby děti k těmto vytyčeným výstupům zdárně dospěly.

rvp_pv_konkretizovane_vystupy_2012.pdf (473452)

Vzdělávací nabídka školy je pestrá, rozmanitá a je zaměřená zejména na hrové činnosti plné podnětůl.