V MŠ pracujeme podle školního vzdělávacího programu:

Krok za krokem školním rokem

 

Na základě stanoveného školního programu zpracovávají učitelky na třídách vlastní třídní programy uzpůsobené potřebám dětí.

Programy vycházejí z potřeb dosáhnout u dětí základních kompetencí, znalostí a dovedností a to formou hry, poznáváním a objevováním.

Od 1.9.2012 pracují ve všech třídách také podle platného dokumentu MŠMT "Konkretizované očekávané výstupy"

V příloze , kterou zde uvádíme jsou uloženy Konkretizované výstupy. Jedná se o dokument MŠMT, který stanoví co by zhruba mělo být schopno  dítě zvládat po absolvování předškolního vzdělávání v mateřské škole.

Od strany 20 (oddíl IV.) jsou uvedeny také rady rodičům "Desatero pro rodiče dětí" - které budou nastupovat do ZŠ.

 KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV-1.pdf (536798)