Výsledky zápisu do Krčské mateřské školy budou oznámeny do 31.5.2018

Do Krčské mateřské školy bylo podáno celkem 106 žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Z toho některé děti (18) se hlásí na více mateřských škol- pokud se rozhodly pro jinou MŠ a učiní tzv. zpětvzetí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, bude s nimi správní řízení zastaveno = žádost nebude dále posuzována a bude vrácena zákonným zástupcům dítěte. Zpětvzetí přihlášky je možné do 28.5.2018, poté bude ředitelka rozhodovat o všech podaných žádostech.

Na pracovišti Tajovského je pro školní rok 2018/19 celkem:  43 volných míst

Na pracovišti Kukučínova je pro školní rok 2018/19celkem:  54 volných míst

O umístění dětí na jednotlivá pracoviště rozhoduje ředitelka. Sourozencům vycházíme vstříc a jsou zpravidla umístěni  na jednom pracovišti.

 KRITÉRIA 18-19.doc

 

Hledáme kvalifikované paní učitelky s nástupem od září pro naše  pracoviště: Tajovského 1309 a Kukučínova 1150/3, Praha 4, tel: 241727059, 241011780, nebo zašlete nabídku na email: mstajovskeho@email.cz

 

Letní prázdninový provoz: naše mateřská škola bude v červenci a srpnu uzavřena. Prázdninový provoz je řešen po dohodě se zřizovatelem, více v odrážce Prázdninový provoz a na nástěnkách v MŠ. Informace, dotazy a tiskopisy přihlášek na prázdniny můžete řešit se zástupkyněmi obou pracovišť, případně se můžete obrátit na ředitelku školy.

Krčská mateřská škola se zapojila do Projektu Evropské unie- Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání   PROJEKT Krčská MŠ 23.docx (77404)

 


Vyhráli jsme soutěž škol ve sběru tvrdého chleba a pečiva pro koně Městské policie BYLI JSME 1. !!!

Umístili jsme se v celopražské soutěži ve sběru papíru ze 161 škol na 4. místě - ještě 30 kilo a měli jsme 3. pozici - tak příště !!!


Kontakt

Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309

Tajovského 1309
Praha 4
14200
a odloučené pracoviště:
Kukučínova 1150
Praha 4
14200


Pracoviště Tajovského tel: 241727059
Pracoviště Kukučínova tel: 241011781-9"Pohádková čtecí babička"

Na našem pracovišti Kukučínova jsme vstoupili do projektu MEZI NÁMI a navštěvujeme domov pro seniory v Sulické ulici, po půl roce našich aktivitek nám to chtěli z domova nějak oplatit a tak jsme získali tzv. "Pohádkovou čtecí babičku" , která naoplátku chodí do naší školky a předčítá pohádky...jedná se o socializační projekt a má u dětí i seniorů velký ohlas. V budoucnu se zapojí do projektu celá naše školka. Více najdete v odrážce Charitativní akce :)

Rádi bychom se pochlubili spoluprací naší školy s domovem seniorů- spolupracujeme na projektu

Mezi námi  - Podporujeme pravidelné setkávání lidí všech generací.

Navštivte nás na  www.mezi-nami.cz 

Přidejte se k nám: www.facebook.com/mezinamiops

https://www.mezi-nami.cz/projekt-povidej-detail/ms-kukucinova-a-ds-krc-praha-4/

Naší koordinátorkou je Andulka Bízková

723 200 147

 

 

Přejeme všem, aby se dařilo postupně všechno zvládat.

Ve všech třídách se precizně paní učitelky věnují plnění Školního programu" Krok za krokem školním rokem" a výsledky práce dětí prezentují v šatnách MŠ na nástěnkách. Pracovní listy k doplnění v domácím prostředí v případě nemoci dítěte, si můžete u paní učitelek vyžádat a po domluvě Vám je paní učitelky připraví.