• Bezplatná aplikace pro rodiče předškoláků pro přípravu na vstup do školy: www.rozvojditete.cz
 • Další inspirace nabízí: Pinterest/pracovní listy pro předškoláky/matematická, jazyková a čtenářská pregramotnost
 •    Provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 je od 18. 3. 2020 přerušen!
 • Provoz Krčské mateřské školy určený v mimořádném režimu pro děti zaměstnanců IZS je pozastaven od 27.3. do Velikonoc (z důvodu karantény několika zaměstnanců)v případě potřeby, v této době, se obracejte na jiné mateřské školy uvedené na stránkách MČ Praha 4
 • Tiskopis na ošetřovné zde ke stažení: Ošetřovné tiskopis MŠ.pdf (433672)
 • V případě, že  si nemůžete vytisknout sami, můžete zavolat na číslo: 241727059 a domluvit si vyzvednutí  tiskopisu nejlépe v ranních hodinách od 7 do 9 hodin pro obě mateřské školy Tajovského 1309  i pro pracoviště Kukučínova 1150.
 • Školné v době přerušení provozu: viz Poplatky, školné , stravné
 • Prázdniny - léto 2020- zde: Aktuální infromace k letnímu provozu školek 2020.docx (22162)
 • Souhlas a zajištění školky pro ISZ.pdf (349660)
 • Roušky  Nošení roušky nebo jiného krytí úst a nosu (šála, šátek, atd.) je povinné i na pracovišti a týká se například i dětí v mateřské škole. V rámci možností by děti měly mít roušky při všech činnostech. Je vhodné, aby rodiče vybavili své dítě dostatečným množstvím roušek, šátků, látkových tunelů atd.
 •   Změny v organizaci a zajištění prázdnin v červenci a srpnu 2020
 • Ruší se: pořádání příměstských táborů, kempů na mateřských školách / na Sedlčanské i na Tajovského/, tiskopisy k nim pozbývají platnosti.
 •     Informace, doporučení / Koronavirus

· Časté umývání rukou při použití mýdlových náplní s alkoholem.

· Při kašli a kýchání si zakrývat ústa, nejlépe rukávem.

· V případě jakýchkoliv  náznaků onemocnění, zůstat v domácí péči.

· V případě příznaků onemocnění koronavirem, nebo po návštěvě zasažené oblasti nákazou COVID-19, konzultovat další postup telefonicky s  praktickým lékařem.

· Vyvarovat se návštěv zdravotnických zařízení s dlouhodobě nemocnými, domovů pro seniory či ústavů sociálních služeb, protože v těchto místech pobývají zranitelné skupiny osob.

· Vyvarovat se pohybu v MHD, na společenských akcích a místech, kde je velká koncentrace lidí. Na tato místa docházet pouze v případě nutnosti.

Byliny jako ochrana před koronavirem.docx (96666)

Žádáme rodiče a zákonné zástupce dětí:

Prosím, seznamte se s doporučením MHMP a základními informacemi o viru COVID-19.

SLEDUJTE aktuální informace (například na webových stránkách MČ Praha 4).

Žádáme zákonné zástupce dětí o součinnost: sdělte, zda jste se sami, nebo někdo z blízkých, s kým jste byli v kontaktu, nepohyboval v zasažených oblastech, či nepřišel do kontaktu s nakaženou osobou virem COVID-19 a následně dodržujte příslušná opatření /pobyt v domácím prostředí, pokud je nařízena například karanténa/.

Důležité telefonní kontakty a informace k aktuálnímu stavu vývoje epidemiologické situace

Státní zdravotní ústav infolinka od 9 – do 21 hodin: 724 810 106

Nemocnice Na Bulovce

– akutní ambulance Kliniky infekčních nemocí, budova č. 7: 266 082 600, 266 082 700

Hygienická stanice HLM Praha: 296 336 700, 733 673 900

Odkaz na informace ke koronaviru z MZČR: https://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

Úlevy na daních uplatníte do konce června!!!
Potvrzení o výši školného 2019.doc (34304)
Více informací v odrážce Poplatky
 
Zápis do MŠ- podrobné infromace budou upřesněny
Dny otevřených dveří se ruší, vyzvednutí přihlášek- bude pouze v ojedinělých případech řešeno po domluvě a ujednání návštěvy v MŠ. Jinak bude přihláška na webu MŠ .
Původní výdej: 22. a 23.4. 2020 v době od 13-17 hodin
Zápis do mateřské školy proběhne: 12. a 13.5. 2020 v době od 13-18 hodin
Více informací k zápisu do  MŠ pro nový školní rok 2020/2021 čtěte v odrážce Zápis!!!
 
Oznámení o přerušení provozu mateřské školy / Letní prázdniny 2020
Provoz školy bude přerušen od: 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 a to na obou pracovištích naší mateřské školy
 • Tajovského 1309
 •  Kukučínova 1150/3

Nový školní rok 2020/2021 zahájíme 1. 9. 2020

Více informací čtěte v odrážce: Prázdniny, na nástěnkách školy ...na třídách obdržíte informační dopis o organizaci provozu v době letních prázdnin 2020 proti podpisu.

 

KMŠ a GDPR, kontaktní údaje na pověřence naší školy: 

 označení pověřence: Městská část Praha 4, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b, odpovědná osoba, vykonávající funkci pověřence: Mgr. Jan Slezák

 

Základní dokument pro zákonné zástupce dětí: Informační memorandum KMŠ.docx (199643)


Vyhráli jsme soutěž škol ve sběru tvrdého chleba a pečiva pro koně Městské policie BYLI JSME 1. !!!

Umístili jsme se v celopražské soutěži ve sběru papíru ze 161 škol na 4. místě - ještě 30 kilo a měli jsme 3. pozici - tak příště !!!


Kontakt

Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309

Tajovského 1309
Praha 4
14200
a odloučené pracoviště:
Kukučínova 1150
Praha 4
14200


Pracoviště Tajovského tel: 241727059
Pracoviště Kukučínova tel: 241011781-9 

"Pohádková čtecí babička"

Na našem pracovišti Kukučínova jsme vstoupili do projektu MEZI NÁMI a navštěvujeme domov pro seniory v Sulické ulici, po půl roce našich aktivitek nám to chtěli z domova nějak oplatit a tak jsme získali tzv. "Pohádkovou čtecí babičku" , která naoplátku chodí do naší školky a předčítá pohádky...jedná se o socializační projekt a má u dětí i seniorů velký ohlas. V budoucnu se zapojí do projektu celá naše školka. Více najdete v odrážce Charitativní akce :)

Rádi bychom se pochlubili spoluprací naší školy s domovem seniorů- spolupracujeme na projektu

Mezi námi  - Podporujeme pravidelné setkávání lidí všech generací.

 

Navštivte nás na  

www.mezi-nami.cz 

Přidejte se k nám: 

www.facebook.com/mezinamiops

https://www.mezi-nami.cz/projekt-povidej-detail/ms-kukucinova-a-ds-krc-praha-4/

Naší koordinátorkou je Andulka Bízková

tel: 723 200 147

 

Přejeme všem, aby se dařilo postupně všechno zvládat.

Ve všech třídách se precizně paní učitelky věnují plnění Školního programu" Krok za krokem školním rokem" a výsledky práce dětí prezentují v šatnách MŠ na nástěnkách. Pracovní listy k doplnění v domácím prostředí v případě nemoci dítěte, si můžete u paní učitelek vyžádat a po domluvě Vám je paní učitelky připraví.