Hledáme kvalifikované paní učitelky s nástupem od září pro naše  pracoviště: Tajovského 1309 a Kukučínova 1150/3, Praha 4, tel: 241727059, 241011780, nebo zašlete nabídku na email: mstajovskeho@email.cz

Krčská mateřská škola se zapojila do Projektu Evropské unie- Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání   PROJEKT Krčská MŠ 23.docx (77404)

Zápis do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4

SPÁDOVÁ OBLAST PRO ZÁPIS DO NAŠÍ ŠKOLY JE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

Tiskopisy k vytisknutí zde: KRITÉRIA 18-19.doc, Přihláška.pdf (286236)

VÝDEJ TISKOPISŮ:2. A 3. KVĚTNA 13.00 - 18.00 HODIN!  na obou pracovištích naší školy = na Tajovského 1309 i na odloučeném pracovišti Kukučínova 1150/3.

Přihláška je pro obě pracoviště stejná !!!

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:2. a 3. května od 13-17 hodin - na obou pracovištích bude vždy jedna třída k prohlédnutí, přítomné paní učitelky Vás rády přivítají, provedou a odpoví na Vaše dotazy.

ZÁPIS + ODEVZDÁNÍ Přihlášky: 9. A 10. KVĚTNA 13.00 - 18.00 HODIN  na ředitelství školy = TAJOVSKÉHO 1309, Praha 4.

Už se těšíme na letošní zápis!!! Letos nám odchází do základní školy děti ze čtyř tříd, to znamená na každém našem pracovišti dvě třídy. Předpokládáme, že tím pádem budeme mít dostatek volných míst.Takže, chcete-li mít jistotu, přijďte k nám ! Již vloni se nám podařilo všechny zájemce o přijetí uspokojit. Neměli jsme žádné nepřijaté děti.

Letní prázdninový provoz: naše mateřská škola bude v červenci a srpnu uzavřena. Prázdninový provoz je řešen po dohodě se zřizovatelem, více v odrážce Prázdninový provoz a na nástěnkách v MŠ. Informace, dotazy a tiskopisy přihlášek na prázdniny můžete řešit se zástupkyněmi obou pracovišť, případně se můžete obrátit na ředitelku školy.

 


Vyhráli jsme soutěž škol ve sběru tvrdého chleba a pečiva pro koně Městské policie BYLI JSME 1. !!!

Umístili jsme se v celopražské soutěži ve sběru papíru ze 161 škol na 4. místě - ještě 30 kilo a měli jsme 3. pozici - tak příště !!!


Kontakt

Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309

Tajovského 1309
Praha 4
14200
a odloučené pracoviště:
Kukučínova 1150
Praha 4
14200


Pracoviště Tajovského tel: 241727059
Pracoviště Kukučínova tel: 241011781-9"Pohádková čtecí babička"

Na našem pracovišti Kukučínova jsme vstoupili do projektu MEZI NÁMI a navštěvujeme domov pro seniory v Sulické ulici, po půl roce našich aktivitek nám to chtěli z domova nějak oplatit a tak jsme získali tzv. "Pohádkovou čtecí babičku" , která naoplátku chodí do naší školky a předčítá pohádky...jedná se o socializační projekt a má u dětí i seniorů velký ohlas. V budoucnu se zapojí do projektu celá naše školka. Více najdete v odrážce Charitativní akce :)

Rádi bychom se pochlubili spoluprací naší školy s domovem seniorů- spolupracujeme na projektu

Mezi námi  - Podporujeme pravidelné setkávání lidí všech generací.

Navštivte nás na  www.mezi-nami.cz 

Přidejte se k nám: www.facebook.com/mezinamiops

https://www.mezi-nami.cz/projekt-povidej-detail/ms-kukucinova-a-ds-krc-praha-4/

Naší koordinátorkou je Andulka Bízková

723 200 147

 

 

Přejeme všem, aby se dařilo postupně všechno zvládat.

Ve všech třídách se precizně paní učitelky věnují plnění Školního programu" Krok za krokem školním rokem" a výsledky práce dětí prezentují v šatnách MŠ na nástěnkách. Pracovní listy k doplnění v domácím prostředí v případě nemoci dítěte, si můžete u paní učitelek vyžádat a po domluvě Vám je paní učitelky připraví.