Třídní schůzky Kukučínova - v úterý 17.9.2019 od 17:00 hodin

Třídní schůzky jsou určeny výhradně jednomu ze zákonných zástupců!!! Přijďte , prosíme, bez dětí ! Děkujeme !

Děti, které nově nastupují si přinesou vyplněný Evidenční list : zde ke stažení: Evidenční list KMŠ.doc (38400)

Pokud si nemůžete evidenční list vytisknout, obdržíte ho v MŠ při nástupu a vyplníte na místě, nebo po dohodě s učitelkami. Týká se nově přijatých dětí !!!

Seznamy dětí budou pouze po nezbytně nutnou dobu zahájení školního roku umístěny ve vestibulu školy, na nástěnce u vchodu do budovy.

Krčská MŠ- Tajovského v prvních dnech bude otevřen pouze první vchod, zde budou centrálně vyvěšeny seznamy, do které třídy děti nastoupí.

Případné informace žádejte u zástupkyň školy.

 

KMŠ a EU fondy: Krčská mateřská škola se zapojila do Projektu Evropské unie- Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání   PROJEKT Krčská MŠ 23.docx (77404)

 

KMŠ a GDPR, kontaktní údaje na pověřence naší školy: pracovnice MČ Praha 4 e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz

Základní dokument pro zákonné zástupce dětí: Informační memorandum KMŠ.docx (199643)


Vyhráli jsme soutěž škol ve sběru tvrdého chleba a pečiva pro koně Městské policie BYLI JSME 1. !!!

Umístili jsme se v celopražské soutěži ve sběru papíru ze 161 škol na 4. místě - ještě 30 kilo a měli jsme 3. pozici - tak příště !!!


Kontakt

Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309

Tajovského 1309
Praha 4
14200
a odloučené pracoviště:
Kukučínova 1150
Praha 4
14200


Pracoviště Tajovského tel: 241727059
Pracoviště Kukučínova tel: 241011781-9 

"Pohádková čtecí babička"

Na našem pracovišti Kukučínova jsme vstoupili do projektu MEZI NÁMI a navštěvujeme domov pro seniory v Sulické ulici, po půl roce našich aktivitek nám to chtěli z domova nějak oplatit a tak jsme získali tzv. "Pohádkovou čtecí babičku" , která naoplátku chodí do naší školky a předčítá pohádky...jedná se o socializační projekt a má u dětí i seniorů velký ohlas. V budoucnu se zapojí do projektu celá naše školka. Více najdete v odrážce Charitativní akce :)

Rádi bychom se pochlubili spoluprací naší školy s domovem seniorů- spolupracujeme na projektu

Mezi námi  - Podporujeme pravidelné setkávání lidí všech generací.

 

Navštivte nás na  

www.mezi-nami.cz 

Přidejte se k nám: 

www.facebook.com/mezinamiops

https://www.mezi-nami.cz/projekt-povidej-detail/ms-kukucinova-a-ds-krc-praha-4/

Naší koordinátorkou je Andulka Bízková

tel: 723 200 147

 

Přejeme všem, aby se dařilo postupně všechno zvládat.

Ve všech třídách se precizně paní učitelky věnují plnění Školního programu" Krok za krokem školním rokem" a výsledky práce dětí prezentují v šatnách MŠ na nástěnkách. Pracovní listy k doplnění v domácím prostředí v případě nemoci dítěte, si můžete u paní učitelek vyžádat a po domluvě Vám je paní učitelky připraví.