Úlevy na daních uplatníte do konce března!!!
Potvrzení o výši školného 2019.doc (34304)
Více informací v odrážce Poplatky
 
Zápis do MŠ
Dny otevřených dveří a vyzvednutí přihlášek: 22. a 23.4. 2020 v době od 13-17 hodin
Zápis do mateřské školy proběhne: 12. a 13.5. 2020 v době od 13-18 hodin
Více informací k zápisu do  MŠ pro nový školní rok 2020/2021 čtěte v odrážce Zápis!!!
 
Oznámení o přerušení provozu mateřské školy / Letní prázdniny 2020
Provoz školy bude přerušen od: 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 a to na obou pracovištích naší mateřské školy
  • Tajovského 1309
  •  Kukučínova 1150/3

Nový školní rok 2020/2021 zahájíme 1. 9. 2020

Více informací čtěte v odrážce: Prázdniny, na nástěnkách školy ...na třídách obdržíte informační dopis o organizaci provozu v době letních prázdnin 2020 proti podpisu.

 

KMŠ a GDPR, kontaktní údaje na pověřence naší školy: 

 označení pověřence: Městská část Praha 4, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b, odpovědná osoba, vykonávající funkci pověřence: Mgr. Jan Slezák

 

Základní dokument pro zákonné zástupce dětí: Informační memorandum KMŠ.docx (199643)


Vyhráli jsme soutěž škol ve sběru tvrdého chleba a pečiva pro koně Městské policie BYLI JSME 1. !!!

Umístili jsme se v celopražské soutěži ve sběru papíru ze 161 škol na 4. místě - ještě 30 kilo a měli jsme 3. pozici - tak příště !!!


Kontakt

Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309

Tajovského 1309
Praha 4
14200
a odloučené pracoviště:
Kukučínova 1150
Praha 4
14200


Pracoviště Tajovského tel: 241727059
Pracoviště Kukučínova tel: 241011781-9 

"Pohádková čtecí babička"

Na našem pracovišti Kukučínova jsme vstoupili do projektu MEZI NÁMI a navštěvujeme domov pro seniory v Sulické ulici, po půl roce našich aktivitek nám to chtěli z domova nějak oplatit a tak jsme získali tzv. "Pohádkovou čtecí babičku" , která naoplátku chodí do naší školky a předčítá pohádky...jedná se o socializační projekt a má u dětí i seniorů velký ohlas. V budoucnu se zapojí do projektu celá naše školka. Více najdete v odrážce Charitativní akce :)

Rádi bychom se pochlubili spoluprací naší školy s domovem seniorů- spolupracujeme na projektu

Mezi námi  - Podporujeme pravidelné setkávání lidí všech generací.

 

Navštivte nás na  

www.mezi-nami.cz 

Přidejte se k nám: 

www.facebook.com/mezinamiops

https://www.mezi-nami.cz/projekt-povidej-detail/ms-kukucinova-a-ds-krc-praha-4/

Naší koordinátorkou je Andulka Bízková

tel: 723 200 147

 

Přejeme všem, aby se dařilo postupně všechno zvládat.

Ve všech třídách se precizně paní učitelky věnují plnění Školního programu" Krok za krokem školním rokem" a výsledky práce dětí prezentují v šatnách MŠ na nástěnkách. Pracovní listy k doplnění v domácím prostředí v případě nemoci dítěte, si můžete u paní učitelek vyžádat a po domluvě Vám je paní učitelky připraví.