Krčská mateřská škola se zapojila do Projektu Evropské unie- Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání   PROJEKT Krčská MŠ 23.docx (77404)

Únor jsme zakončili karnevalem

20180228_100141.jpg (142432)

20180228_100433.jpg (166416)

20180228_101055.jpg (179998)

20180228_101426.jpg (181705)

20180228_102050.jpg (202619)

POZOR už jen do konce BŘEZNA můžete uplatnit úlevu na dani u FÚ za úhradu vzdělávání vašeho dítěte v roce 2017 v mateřské škole vytiskněte zde: Potvrzení o výši školného 2017.doc (33280)

Řádně vyplněná potvrzení předkládejte paní zástupkyním - za Kukučínovou ve třídě Lodička paní Trojanové, za Tajovskou ve třídě Ptáčci paní Richterové. Paní zástupkyně s Vámi projednají, kdy budete mít potvrzení k vyzvednutí ( případně Vám ho předají do 5 pracovních dnů na třídu, kam Vaše dítě dochází). Uplatnit toto potvrzení můžete v daních za rok 2017 - daňová přiznání se na FÚ podávají za rok 2017 do 31.3.2018

DUBEN

Zápis do 1. tříd ZŠ proběhne 4. a 5. DUBNA ve všech základních školách MČ Praha 4.

Základní informace: povinná školní docházka začíná dítěti ve školním roce následujícím po dosažení 6 let věku.Rodiče žádají o přijetí svého dítěte ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu ( spádová škola), nebo v základní škole dle svého výběru. Ředitel školy je povinen přednostně přijmout dítě s trvalým pobytem ve spádové oblasti. Spádové obůasti MČ Praha 4 uvádí na svých webových stránkách.

POZOR !!! O odklad povinné školní docházky se žádá v základní škole do 30.4. !!!

Rozhodnutí o odkladu školní docházky, které vydává ředitel ZŠ, předávají rodiče dítěte mateřské škole bez prodlení, aby bylo zajištěno v následujícícm školním roce místo v MŠ, popřípadě dohodnou s vedením MŠ další alternativy- například odhlášení dítěte z důvodu docházky do přípravné třídy ZŠ  atp.

Zde si můžete rozkliknout: Přehled základních škol s přípravnou třídou.doc (54272)

KVĚTEN

zápisy do mateřských škol proběhnou hned na začátku měsíce května- přesnější informace zde budou zveřejněny po odsouhlasení závazných termínů Radou MČ Praha 4

Chcete-li umístit Vaše dítě do naší mateřské školy, budeme se na Vás těšit!!! Letos nám odchází do základní školy velký počet dětí. Na každém pracovišti máme totiž letos dvě předškolní třídy.

Takže, chcete-li mít jistotu, přijďte k nám ! Již vloni se nám podařilo všechny zájemce o přijetí uspokojit. Neměli jsme žádné nepřijaté děti.

Letní prázdninový provoz červenec, srpen 2018 -první informace již uvedeny v odrážce Prázdninový provoz.

CHARITATIVNÍ AKCE DĚTI DĚTEM !!! Podařilo se - odhadem se na MČ Praha 4 vybralo na nepeněžní věcné pomoci cca za 330 tis.Kč !  Děkujeme !!!

PRO DĚTSKÝ DOMOV V SULICKÉ ULICI PŘI THOMAYEROVĚ NEMOCNICI JSME 7.12.2017 odeslali za naše pracoviště Tajovského 14 VELKÝCH KRABIC ( OD BANÁNŮ) všeho možného potřebného zboží, včetně darovaných hraček A za pracoviště Kukučínova dva OBROVSKÉ IGELITOVÉ pytle dětských dek Larisa. DĚKUJEME VŠEM ZA POSKYTNUTÉ VĚCI. ODVOZ Z MŠ zajistila  MČ PRAHA 4.

 

 

                                                                      


 


Vyhráli jsme soutěž škol ve sběru tvrdého chleba a pečiva pro koně Městské policie BYLI JSME 1. !!!

Umístili jsme se v celopražské soutěži ve sběru papíru ze 161 škol na 4. místě - ještě 30 kilo a měli jsme 3. pozici - tak příště !!!


Kontakt

Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309

Tajovského 1309
Praha 4
14200
a odloučené pracoviště:
Kukučínova 1150
Praha 4
14200


Pracoviště Tajovského tel: 241727059
Pracoviště Kukučínova tel: 241011781-9"Pohádková čtecí babička"

Na našem pracovišti Kukučínova jsme vstoupili do projektu MEZI NÁMI a navštěvujeme domov pro seniory v Sulické ulici, po půl roce našich aktivitek nám to chtěli z domova nějak oplatit a tak jsme získali tzv. "Pohádkovou čtecí babičku" , která naoplátku chodí do naší školky a předčítá pohádky...jedná se o socializační projekt a má u dětí i seniorů velký ohlas. V budoucnu se zapojí do projektu celá naše školka. Více najdete v odrážce Charitativní akce :)

Rádi bychom se pochlubili spoluprací naší školy s domovem seniorů- spolupracujeme na projektu

Mezi námi  - Podporujeme pravidelné setkávání lidí všech generací.

Navštivte nás na  www.mezi-nami.cz 

Přidejte se k nám: www.facebook.com/mezinamiops

https://www.mezi-nami.cz/projekt-povidej-detail/ms-kukucinova-a-ds-krc-praha-4/

Naší koordinátorkou je Andulka Bízková

723 200 147

 

 

Přejeme všem, aby se dařilo postupně všechno zvládat.

Ve všech třídách se precizně paní učitelky věnují plnění Školního programu" Krok za krokem školním rokem" a výsledky práce dětí prezentují v šatnách MŠ na nástěnkách. Pracovní listy k doplnění v domácím prostředí v případě nemoci dítěte, si můžete u paní učitelek vyžádat a po domluvě Vám je paní učitelky připraví.