První informační schůzky s rodiči !!!

Vážení rodiče, schůzky jsou určeny výhradně dospělým!!! Prosím, zařiďte si hlídání na uvedený termín!!! Děkujeme Vám za vstřícnost a laskavé pochopení!!!

V případě, že se nemohou rodiče dostavit na třídní schůzky v daném termínu, mohou požádat o vydání rozhodnutí - po předchozí domluvě po telefonu (tel. č. 241707259, nebo 241011780-1 - volat nejlépe v době 12-14 hod). Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvedávat na ředitelství školy do konce června.

Třídní schůzky pro rodiče dětí přijatých na Tajovského:  18. 6. 2018 od 17 hodin

Třídní schůzky pro rodiče dětí přijatých na Kukučínové: 21. 6. 2018 od 17 hodin

Výsledky zápisu !!! Zde jsou uvedena čísla žádostí dětí, které byly přijaty na pracoviště Krčské mateřské školy Tajovského 1309, Praha 4:

Přijaté děti 18_19 na Tajovského 1309.docx (17005)

Zde jsou uvedena čísla žádostí dětí, které byly přijaty na pracoviště Krčské mateřské školy Kukučínova 1150/3, Praha 4:

Přijaté děti 18_19 na Kukučínova 1150.docx (17434)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutí o přijetí budou vydávána na třídních schůzkách (tam, kde je dítě přijato)!!!

Evidenční list dítěte- přineste s sebou na třídní schůzky - vyplněný a podepsaný !!! k vytištění zde:

 

 

V případě, že se nemohou rodiče dostavit na třídní schůzky v daném termínu, mohou požádat o vydání rozhodnutí - po předchozí domluvě po telefonu (tel. č. 241707259, nebo 241011780-1 - volat nejlépe v době 12-14 hod). Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvedávat na ředitelství školy do konce června.

Zápis pro školní rok 2018- souhrnné informace.docx (15561)

Aktuálně: Ochrana osobních údajů dle GDPR- více v odrážce Dokumenty- podokno: Ochrana osobních údajů

Letní prázdninový provoz: naše mateřská škola bude v červenci a srpnu uzavřena. Prázdninový provoz je řešen po dohodě se zřizovatelem, více v odrážce Prázdninový provoz a na nástěnkách v MŠ. Informace, dotazy a tiskopisy přihlášek na prázdniny můžete řešit se zástupkyněmi obou pracovišť, případně se můžete obrátit na ředitelku školy.

Krčská mateřská škola se zapojila do Projektu Evropské unie- Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání   PROJEKT Krčská MŠ 23.docx (77404)

 


Vyhráli jsme soutěž škol ve sběru tvrdého chleba a pečiva pro koně Městské policie BYLI JSME 1. !!!

Umístili jsme se v celopražské soutěži ve sběru papíru ze 161 škol na 4. místě - ještě 30 kilo a měli jsme 3. pozici - tak příště !!!


Kontakt

Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309

Tajovského 1309
Praha 4
14200
a odloučené pracoviště:
Kukučínova 1150
Praha 4
14200


Pracoviště Tajovského tel: 241727059
Pracoviště Kukučínova tel: 241011781-9"Pohádková čtecí babička"

Na našem pracovišti Kukučínova jsme vstoupili do projektu MEZI NÁMI a navštěvujeme domov pro seniory v Sulické ulici, po půl roce našich aktivitek nám to chtěli z domova nějak oplatit a tak jsme získali tzv. "Pohádkovou čtecí babičku" , která naoplátku chodí do naší školky a předčítá pohádky...jedná se o socializační projekt a má u dětí i seniorů velký ohlas. V budoucnu se zapojí do projektu celá naše školka. Více najdete v odrážce Charitativní akce :)

Rádi bychom se pochlubili spoluprací naší školy s domovem seniorů- spolupracujeme na projektu

Mezi námi  - Podporujeme pravidelné setkávání lidí všech generací.

Navštivte nás na  www.mezi-nami.cz 

Přidejte se k nám: www.facebook.com/mezinamiops

https://www.mezi-nami.cz/projekt-povidej-detail/ms-kukucinova-a-ds-krc-praha-4/

Naší koordinátorkou je Andulka Bízková

723 200 147

 

 

Přejeme všem, aby se dařilo postupně všechno zvládat.

Ve všech třídách se precizně paní učitelky věnují plnění Školního programu" Krok za krokem školním rokem" a výsledky práce dětí prezentují v šatnách MŠ na nástěnkách. Pracovní listy k doplnění v domácím prostředí v případě nemoci dítěte, si můžete u paní učitelek vyžádat a po domluvě Vám je paní učitelky připraví.