Táborák se vydařil, posezení na zahradě také, děkujeme za návštěvu!!! Koláče byly skvostné, lahodné, prostě koláčky jako obláčky!!! Vyšlo nám i počasí, dorazili i kejklíři, malovalo se o stošest na obličeje, poníci trpělivě vozili naše nejmenší a všichni si to náramně užili. Tak zase za rok !

Kdo se nemohl zúčastnit schůzek a ještě nemá rozhodnutí o přijetí, může vyzvednout osobně:

Vyzvednutí rozhodnutí o přijetí na Tajovského bude k dispozici na pracovišti Tajovského od pondělí 17.6. do 25.6. u paní školnice. Termín a čas  si můžete dojednat na telefonu: 241727059 /volejte nejlépe po 12. hodině

Vyzvednutí rozhodnutí o přijetí na Kukučínovu bude k dispozici na pracovišti Kukučínova 1150/3 od úterý 18.6. do 25.6. u paní zástupkyně / tel. 241011780

Kdo si nevyzvedne rozhodnutí o přijetí do 25.6. přímo v mateřské škole, tomu ho odešleme poštou na uvedenou adresu v žádosti.

V září nastupujeme :

Nově přijaté děti!!! Před nástupem dítěte do MŠ, prosíme zákonné zástupce: vytiskněte a vyplňte evidenční list: Evidenční list KMŠ.doc (38400)

 

Prázdniny se blíží...už se všichni těšíme !!!

INFORMACE K LETNÍMU PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

Prázdninový provoz na určených mateřských školách byl již uzavřen, je plně obsazen

KMŠ a EU fondy: Krčská mateřská škola se zapojila do Projektu Evropské unie- Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání   PROJEKT Krčská MŠ 23.docx (77404)

KMŠ a GDPR, kontaktní údaje na pověřence naší školy: Pověřencem pro naší mateřskou školu je hlavní kontaktní osoba: Hana Maňáková, pracovnice MČ Praha 4 e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz

Základní dokument pro zákonné zástupce dětí: Informační memorandum KMŠ.docx (199643)


Vyhráli jsme soutěž škol ve sběru tvrdého chleba a pečiva pro koně Městské policie BYLI JSME 1. !!!

Umístili jsme se v celopražské soutěži ve sběru papíru ze 161 škol na 4. místě - ještě 30 kilo a měli jsme 3. pozici - tak příště !!!


Kontakt

Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309

Tajovského 1309
Praha 4
14200
a odloučené pracoviště:
Kukučínova 1150
Praha 4
14200


Pracoviště Tajovského tel: 241727059
Pracoviště Kukučínova tel: 241011781-9 

"Pohádková čtecí babička"

Na našem pracovišti Kukučínova jsme vstoupili do projektu MEZI NÁMI a navštěvujeme domov pro seniory v Sulické ulici, po půl roce našich aktivitek nám to chtěli z domova nějak oplatit a tak jsme získali tzv. "Pohádkovou čtecí babičku" , která naoplátku chodí do naší školky a předčítá pohádky...jedná se o socializační projekt a má u dětí i seniorů velký ohlas. V budoucnu se zapojí do projektu celá naše školka. Více najdete v odrážce Charitativní akce :)

Rádi bychom se pochlubili spoluprací naší školy s domovem seniorů- spolupracujeme na projektu

Mezi námi  - Podporujeme pravidelné setkávání lidí všech generací.

 

Navštivte nás na  

www.mezi-nami.cz 

Přidejte se k nám: 

www.facebook.com/mezinamiops

https://www.mezi-nami.cz/projekt-povidej-detail/ms-kukucinova-a-ds-krc-praha-4/

Naší koordinátorkou je Andulka Bízková

tel: 723 200 147

 

Přejeme všem, aby se dařilo postupně všechno zvládat.

Ve všech třídách se precizně paní učitelky věnují plnění Školního programu" Krok za krokem školním rokem" a výsledky práce dětí prezentují v šatnách MŠ na nástěnkách. Pracovní listy k doplnění v domácím prostředí v případě nemoci dítěte, si můžete u paní učitelek vyžádat a po domluvě Vám je paní učitelky připraví.