Evidenční list - Evidenční list KMŠ.doc (38400)

Výsledky zápisu byly zveřejněny dne 30.5.2018

Přijaté děti 18_19 na Tajovského 1309.docx (17005)

Přijaté děti 18_19 na Kukučínova 1150.docx (17434)

Celkem na Krčskou MŠ bylo podáno 106 žádostí, v 6 případech bylo zastaveno správní řízení a učiněno zpětvzetí žádosti  - děti byly přijaty na jiných mateřských školách. Posuzováno bylo celkem 100 žádostí. Vyhověno bylo všem podaným žádostem - z toho 43 dětí bylo zařazeno k docházce na pracoviště Tajovského a 57 dětí bylo zařazeno k docházce na naše odloučené pracoviště Kukučínova 1150/3. 

 KRITÉRIA 18-19.doc

Zápis informace 18_19.doc (45056)

ŠKOLNÍ ŘÁD KMŠ.doc (139264)

Příloha Školního řádu - povinné předškolní vzdělávání.docx (24868)

Příloha Školního řádu č. 2 : Individuální vzdělávání.docx (20093)

Školní řád byl aktualizován a je platný v uvedené verzi pro celou Krčskou mateřskou školu a byl schválen i při poslední kontrole ČŠI (platný od 2.9.2013). Přílohy Školního řádu jsou v platnosti od 1.9.2017

Desatero pro rodiče.docx (50009)

V době zápisu a před zápisem zde poskytujeme tiskopis žádosti pro aktuální zápis...

Mimo zápis:

Přihlášku můžete získat na každém pracovišti naší mateřské školy a to v případě, že je volné místo pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání- požádat o tiskopis můžete zástupkyně školy, případně si můžete zažádat o zaslání tiskopisu na e-mailovou adresu.