ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Přihláška pro zápis do mateřské školy pro nový školní rok 2018/19 zde k vytištění: Přihláška KMŠ 2018.pdf (286236)

Přihlášku si můžete také osobně vyzvednout v mateřské škole :

VÝDEJ přihlášek:   2. A 3. KVĚTNA OD 13:00 DO 18:00 HODIN

DNY otevřených dveří:  2. A 3. KVĚTNA OD 13:00 DO 17 hodin

Výdej přihlášek a dny otevřených dveří se konají NA OBOU PRACOVIŠTÍCH KRČSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY= TAJOVSKÉHO 1309, KUKUČÍNOVA 1150/3 , PRAHA 4

 

ZÁPIS:

 9. a 10. KVĚTNA OD 13:00 DO 18:00 NA ŘEDITELSTVÍ ŠKOLY  TAJOVSKÉHO 1309, PRAHA 4 - KRČ

= Zákonní zástupci odevzdají řádně vyplněný a podepsaný tiskopis žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy ( Přihlášku) výhradně  NA PRACOVIŠTI TAJOVSKÉHO 1309, Praha 4.

Zde bude žádosti přiděleno registrační číslo, pod kterým budou oznámeny výsledky přijímacího řízení a rozhodnutí ředitelky školy. Termín a způsob zveřejnění výsledků bude upřesněn v době zápisu.

Ověření trvalého pobytu na MČ Praha 4 (dítěte a zákonných zástupců dítěte):

  • Bude ověřeno školou podle výpisu z matriky
  • Může být doloženo zákonnými zástupci individuálně, doklad vydává odbor správních agend (OSA) Úřadu MČ Praha 4, ul. Antala Staška 2059/80b, pře přepážku "INformace OSA" ( originál dokladu lze doložit při odvzdání žádosti)
  • Trvalý pobyt dítěte může být prokázán předložením dětského OP.
  • Trvalý pobyt alespoň jednoho zákonného zástupce dítěte na území MČ Praha 4 prokáže zákonný zástupce předložením občanského průkazu při odevzdávání žádosti.

 

Evidenční list dítěte v mateřské škole obdržíte při odevzdávání žádosti. Odevzdáte v případě přijetí dítěte do MŠ (možno na první třídní schůzce, nebo po dohodě s vedením školy...nejdéle do 15.6.2018)

Možno též vytisknout zde: Evidenční list KMŠ.doc (38400)

Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD KMŠ.doc (139264)

Příloha Školního řádu - povinné předškolní vzdělávání.docx (24868)

Příloha Školního řádu č. 2 : Individuální vzdělávání.docx (20093)

Školní řád byl aktualizován a je platný v uvedené verzi pro celou Krčskou mateřskou školu a byl schválen i při poslední kontrole ČŠI (platný od 2.9.2013). Přílohy Školního řádu jsou v platnosti od 1.9.2017

Desatero pro rodiče.docx (50009)