Začátky ve školce.doc (351,5 kB)

Začátek v MŠ

     Pokud Vaše dítě nastupuje poprvé, je nutné odevzdat při nástupu také řádně vyplněný a podepsaný evidenční list dítěte!!! Nezapomeňte !!! Evidenční list KMŠ.doc (38400)

 

Nástup dítěte do MŠ:

Dítě, by mělo nastoupit do mateřské školy zcela zdravé, v optimální pohodě a schopné předškolního vzdělávání. Pokud Vaše dítě nastoupí později (z různých důvodů- dovolená, rekonvalescence...), je potřeba tuto skutečnost písemně oznámit na adresu školy, nebo projednat s vedením školy.

Ranní příchod do mateřské školy - nejlépe od 6:30 do 8:30 hodin

Seznamy dětí budou umístěny na dveřích do tříd...a u značek v šatnách / pokud již jsou značky přiděleny/

Informace ohledně plateb školného a stravného obdržíte během prvních dvou týdnů v září. Vedoucí školní jídelny Vám připraví variabilní symboly plateb a poskytne číslo účtu tak, aby platby za září škola obdržela včas.

Co má mít dítě s sebou:   Všechno podepsané !!!

Přezutí- klasické bačkorky !!! Není dovoleno z bezpečnostních důvodů - pantofle, botky typu Crocs, sandály z léta atd. V látkovém vaku můžete přinést také sezónní obuv, vhodnou do písku a na hřiště - na přezutí na zahradu / pokud si nepřejete, aby Vaše dítě šlo v obuvi, ve které přišlo z domova/

Oblečení- jiné na zahradu, jiné do třídy...vhodné volnočasové oblečení pro dětské hry podle počasí !

Náhradní oblečení..." CO KDYBY..." alespoň do třídy - tričko, legínky/ tepláčky

+ dětské pyžamo- na odpočívání...

Při předávání dítěte učitelce, informujte o době pobytu dítěte v MŠ - zda jde domů po obědě a nebo po odpolední svačině. K tomu dále budou sloužit sešity v šatnách.