Začátky v mateřské škole
Pokud Vaše dítě nastupuje poprvé, je nutné odevzdat při nástupu také řádně vyplněný a podepsaný evidenční list dítěte!!! Nezapomeňte !!! Evidenční list KMŠ.doc (38400)

Nástup dítěte do MŠ:

Dítě, by mělo nastoupit do mateřské školy zcela zdravé, v optimální pohodě a schopné předškolního vzdělávání. Pokud Vaše dítě nastoupí později (z různých důvodů- dovolená, rekonvalescence...), je potřeba tuto skutečnost písemně oznámit na adresu školy, nebo projednat s vedením školy.

Ranní příchod do mateřské školy - nejlépe od 6:30 do 8:30 hodin

Seznamy dětí budou umístěny na dveřích do tříd...a u značek v šatnách / pokud již jsou značky přiděleny/

Informace ohledně plateb školného a stravného obdržíte během prvních dvou týdnů v září. Vedoucí školní jídelny Vám připraví variabilní symboly plateb a poskytne číslo účtu tak, aby platby za září škola obdržela včas.

Co má mít dítě s sebou:   Všechno podepsané !!!

Přezutí- klasické bačkorky !!! Není dovoleno z bezpečnostních důvodů - pantofle, botky typu Crocs, sandály z léta atd. V látkovém vaku můžete přinést také sezónní obuv, vhodnou do písku a na hřiště - na přezutí na zahradu / pokud si nepřejete, aby Vaše dítě šlo v obuvi, ve které přišlo z domova/

Oblečení- jiné na zahradu, jiné do třídy...vhodné volnočasové oblečení pro dětské hry podle počasí !

Náhradní oblečení..." CO KDYBY..." alespoň do třídy - tričko, legínky/ tepláčky

+ dětské pyžamo- na odpočívání...

Při předávání dítěte učitelce, informujte o době pobytu dítěte v MŠ - zda jde domů po obědě a nebo po odpolední svačině. K tomu dále budou sloužit sešity v šatnách.

 

Začátky ve škole

Co potřebuje dítě u nás v mateřské škole

 • V některých třídách látkový pytel na oblečení (je umístěn v šatně)
 • přezůvky do třídy (nejraději klasické plné bačkorky ne pantofle, ne crocsy a jiné nevhodné obutí)
 • podepsané oblečení do třídy, podepsané oblečení na zahradu
 • náhradní spodní prádlo a ponožky
 • krabici hygienických kapesníků
 • pyžamo

Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí

 1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je.
 2. Zvykejte dítě na odloučení.
 3. Veďte dítě k samostatnosti.
 4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky...
 5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní.
 6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného.
 7. Plňte své sliby
 8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy.
 9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem.
 10. Promluvte si s učitelkou

1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je.

Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.  

2. Zvykejte dítě na odloučení

Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.  

3. Veďte dítě k samostatnosti

Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.