Název organizace:

Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309

-pod tímto názvem je škola zapsaná v Rejstříku škol MŠMT od 1.1.2013.
 

Adresa: Krčská mateřská škola, Tajovského 1309, 14200 Praha 4

Telefon pracoviště Tajovského: 241727059

Telefon pracoviště Kukučínova: 241011781-9

 

E-mail - zástupkyně pracoviště Tajovského: mstajovskeho@email.cz

E-mail - zástupkyně pracoviště Kukučínova: jana.troj@seznam.cz

 

V případě změny adresy pro elektronickou poštu zde uvedeme.

Provozní doba MŠ:

6,30-17,00 hodin/ pracovní dny/

IČ: 61384771, DIČ:CZ 61384771

Bankovní spojení: ČSPO Praha 4 : 78860369/0800

 

Ředitelka školy Bc. Marie Seidlová - na pracovišti Tajovského - pondělí, středa

na pracovišti Kukučínova - úterý, čtvrtek.../ nejlépe volejte v době 10-14 h/ individuální schůzku lze dohodnout dle potřeby...

Kontakty na PPP

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2, a 4       

Francouzská 56/260 , 101 00 Praha 10, ústředna: 267997031, 267997032, www.ppppraha.cz