Akce do konce šk. roku

01.06.2012 00:00

Červen

1.6.2012- MDD- soutěže na školní zahradě, Ptáčci výlet na Kamýk- za kůzlátky

4.6.2012 - Zpívánky - hudební show - akce pro děti - ještě dárek k MDD

7.6.2012 - Noc v MŠ - pro děti, které letos končí docházku v naší MŠ - tř. Šnečci, Ptáčci, Včelky - podle instrukcí paní učitelek!!!

12.6.2012 v 15,30 h se bude konat rozlůčkové odpoledne pro předškoláky- Pasování na školáka, Program - Standa a Vanda

27.6.2012 - TÁBORÁK - AKCE NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ  - PŘEKVAPENÍ PRO DĚTI - INFO U PANÍ UČITELEK!!!
- za bezpečnost svých dětí na akci zodpovídají rodiče! Dodržujte pokyny učitelek!

Tělocvična v ZŠ

Od ledna jsme navštěvovali ZŠ- a docházeli jsme do velké tělocvičny!

V tělocvičně se všem moc líbilo! Pestrý program jsme měli vždy - rozcvičku, cvičení s kroužky, míčové hry, komunikační hry s velkým padákem a rozmanité pohybové hry s dětskou tématikou ( Na rybičky, Na kočku a myš, Na ovečky, Obr a Paleček a mnoho dalších) a mezi jednotlivými akcemi také chvilky relaxační.

Vzhledem ke změně v rozvrhu ZŠ a také s ohledem na využití hezkého počasí jsme v současné době více venku! Počítají s námi v případě volného rozvrhu i v příštím školním roce.Tímto také velice děkujeme ZŠ za vlídné přijetí a nabídku.  

Účast v soutěžích a projektech

Mateřská škola se zapojila do soutěžení „Sbíráme papír s panem Popelou“- pokračujeme i letos- blíže se můžete informovat na třídách. Papír svázaný a vytříděný můžete ukládat do modrých kontejnerů k tomu určených- označených A.S.A. Pravidelně - každý měsíc je vyvážejí a za nasbíraný papír dostáváme odměnu.

Zúčastnili jsme se českého pokusu o rekord v sázení stromů- v součinnosti s odborem životního prostředí  a Lesy ČR –akce se konala v době od 10-18 hodin po celé ČR dne  28.10.2011, podmínkou bylo vysadit strom nebo okrasný keř na školní zahradě. Vysazeny byly 4 ks tuje Brabantia na školní zahradě- jsme účastníci Rekordu!

V prosinci jsme se aktivně zapojili do akce „Děti dětem“. Ve spolupráci s MČ Praha 4 a Thomayerovou nemocnicí, jsme přispěli (dětskými výrobky adventního charakteru a jejich charitativním prodejem v OC Arkády spolu se školami MČ Praha 4) dětem z kojeneckého ústavu v Krči! Akce měla ve veřejnosti velký ohlas a my Vám touto cestou děkujeme za podporu! 

V lednu jsme sbírali staré mobily, mnoho se jich nesešlo, ale odevzdali jsme je do sběru...

—————

Zpět