Doplňující informace k zápisu

27.02.2013 10:35

Žádosti o přijetí jsou vydávány ve dnech 6. a 7.3.2013 od 13 do 18 hodin na obou pracovištích MŠ, Praha 4-Krč:

Tajovského 1309 nebo Kukučínova 1150

Žádost je potřeba vyplnit a řádně podepsat, nechat potvrdit lékařem a doložit potvrzením o trvalém pobytu dítěte a alespoň jednoho ze zákonných zástupců dítěte. Potvrzení trvalého pobytu dítěte vydává odbor správních agend MČ Praha 4, trvalý pobyt zákonného zástupce lze prokázat nějakým platným dokladem, kde je trvalé bydliště uvedeno(OP, pas...)

Za potvrzení žádosti u lékaře nebo potvrzení trvalého pobytu můžete hradit poplatky a to dle ceníku platného u lékaře nebo na OSA (odboru sp.a.)

Vyplněnou žádost je potřeba doručit osobně na adresu ředitelství mateřské školy tj.: Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309 a to ve dnech: 20.3. 21.3.2013 v době od 13 do 18 hodin.

Pokud se,z vážných důvodů, nemůžete v těchto dnech se dostavit k zápisu, můžete dohodnout individuální termín podání žádosti, avšak nesmí být pozdější než do 21.3.2013 do 18 hodin. Na později podané žádosti nebude brán zřetel.

Každá žádost obdrží při odevzdávání žádosti zpět MŠ svoje registrační číslo a pod tímto číslem budou žádosti zpracovány. Po vyhodnocení žádostí budou výsledky zápisu oznámeny vyvěšením seznamů na vývěsích místech školy - Výsledky se oznamují pod registračními čísly žádostí. Přidělené číslo uschovejte!!!

 

 

—————

Zpět