Pitný režim

11.05.2012 18:54

Pitný režim v MŠ je zajištěn. Děti mají dostatek pití po celý den. Paní učitelky dbají, aby měly děti dostatek tekutin, podle potřeby.

Na školní zahradě je pořízeno pítko, kde je možnost občerstvit se nezávadnou pitnou vodou po celou dobu pobytu dětí venku.

Děti dostávají pití nejen při dopolední přesnídávce, obědě a odpolední svačině, ale také před pobytem venku.

Na třídách je k dispozici v přípravné kuchyňce sirup a kdykoliv je možné dětem pití připravit.

—————

Zpět